Förbundet

Om du har en Shipman 28 – gå med i Svenska Shipman 28 Förbundet!
Som medlem får du då tillgång till bland annat:

Shipman 28 förbundets styrelse 2015

Styrelsen styrelse@shipman28.nu
Ordförande Robert Tryzell ordf@shipman28.nu
Vice ordförande Roger
Hällsten mailadress kommer
Kassör Monica Kahn kassa@shipman28.nu
Sekreterare Rolf Agnekil rolf@shipman28.nu
Klubbmästare Bo Sköld klubb@shipman28.nu
Ledamöter Ammis Tördell ammis@shipman28.nu
 
Tekniska Kommittén                                                           teknik@shipman28.nu
Ordförande  Rolf Agnekil
  Torsten Egerö
Bengt Mattsson
Daniel Weiland
Hemsidekommittén
Ordförande Ammis Tördell ammis@shipman28.nu
Rolf Agnekil rolf@shipman28.nu
Redaktör för 28 Bladet Ammis Tördell ammis@shipman28.nu

 

Kappseglingar & eskader

Kappseglingar för enbart Shipman 28:or med inriktning mot familjesegling. För att kunna kappsegla efter LYS-tal så utfärdar förbundet klassbevis. Då och då anordnas även eskaderseglingar med Shipman 28-or.

 

Förbundsträffar och programkvällar

Olika träffar och programkvällar anordnas med jämna mellanrum några gånger per år och kan handla om t.ex inredning, kapell, segel, riggtrimning, motor, el, navigering och ibland presentation från någon långfärds- eller kappsegling.

Shipman 28-bladet

Medlemstidning som ges ut med jämna mellanrum. Som medlem får man även medlemsmatrikeln med kontaktuppgifter om andra Shipman 28-ägare. Observera att det är gratis att annonsera i Shipman 28-bladet, annonser skickas till styrelse@shipman28.nu