Förbundet

Shipman 28 förbundet

Svenska Shipman28 förbundet upplöstes våren 2019. den avgående styrelsen hänvisar till facebook-sidan ”Vi som seglar Shipman28”

 

 

Kappseglingar & eskader

Kappseglingar för enbart Shipman 28:or med inriktning mot familjesegling. För att kunna kappsegla efter LYS-tal så utfärdar förbundet klassbevis. Då och då anordnas även eskaderseglingar med Shipman 28-or.

 

Förbundsträffar och programkvällar

Olika träffar och programkvällar anordnas med jämna mellanrum några gånger per år och kan handla om t.ex inredning, kapell, segel, riggtrimning, motor, el, navigering och ibland presentation från någon långfärds- eller kappsegling.

Shipman 28-bladet

Medlemstidning som ges ut med jämna mellanrum. Som medlem får man även medlemsmatrikeln med kontaktuppgifter om andra Shipman 28-ägare. Observera att det är gratis att annonsera i Shipman 28-bladet, annonser skickas till styrelse@shipman28.nu