28-bladet

Välkommen till 28-bladet sida.

28-bladet utkommer 2 -3 gånger per år och innehåller information om kommande aktiviteter, rapporter från genomförda aktiviteter och möten samt annan intressant information.

Redaktör: Ammis Tördell, ammis@shipman28.nu

Här finns även länkar publicerade 28-blad.

Tabell:

28-bladet oktober 2017

28-bladet juli 2017

28-bladet februari 2017

28-bladet september 2016

28-bladet januari 2016

28-bladet oktober 2015

28-bladet maj 2015

28-bladet januari 2015

28-bladet höst 2014

28-bladet vår 2014

28-bladet september 2013

28-bladet nr 2 1981

28-bladet nr 1 1982

28-bladet nr 2 1982