Tekniska Kommittén

Tekniska kommittén har nu slutfört arbeten med Generationsbekrivningen, den finns nu publicerad under tekniska tips.
Kommittén arbetar nu vidare med renoveringstemat och har ett flertal möten inbokade.
Kommittén kommer även inom kort presentera några nya tekniska tips vad gäller motorbyte, underhåll av motorn mm
Tekniska kommittén tar tacksamt emot tips och synpunkter från medlemmarna.

Tekniska kommittén:

Tekniska Kommittén                                                           teknik@shipman28.nu
Ordförande  Rolf Agnekil
  Torsten Egerö
 Bengt  Mattsson
Daniel Weiland

 

Protokoll tekniska kommittén