Bli medlem

För att bli medlem sätter man in årsavgiften (250 kr) på postgiro nr 855371-1. Ange namn, adress, telefonnummer, båt- nr och namn, ev. VHF-anrop samt e-postadress. Mejla gärna även dessa uppgifter till kassa@shipman28.nu
Har du några frågor besvaras dessa gärna av någon i styrelsen
Du kan också mejla till hela styrelsen på e-postadressen styrelse@shipman28.nu