Säkerhetsbesiktning

I det länkade dokumentet kan du se vad besiktningsmannen går igenom vid en säkerhetsbesiktning samt får en uppfattning av omfattningen av besiktningen.

Dokumentet är ett exempel.