Kalendarium

Kalendarium 2016

Datum Aktivitet Händelse
troligen april-maj Vårmöte Styrelsen återkommer
Juli 2017
Sommarmöte sista helgen i juli prel Härsö
Höst 2017
Höstmöte program ej beslutat än

 

 

Kappseglingar

Datum Typ Händelse
 inget aktuellt för närvarande

 

Eskaderseglingar

Datum Typ Händelse
inget aktuellt för närvarande

 

Möten

Datum Typ
2016-10-17 Styrelsemöte
2016-10-18 Tekniska kommittén