Entypsregeln

Entypsregel för Shipman 28

Båten skall uppfylla klassbevisets fordringar efter följande ritningar och bestämmelser:

Linjeritning

Olle Enderleins konstruktion nr 395-1 (1969-09-17)

Segelritning

Olle Enderleins konstruktion nr 395-2

Inredningsritning

Olle Enderleins konstruktion nr 395-3a
Skrov och däck Skall vara tillverkad i form mot masterplugg
Glasfibervikt Fribord           3.000 g/m2Botten            4.100 g/m2Kölparti          6.700 g/m2

Överbyggnad

Utförd av glasfiberarmerad plast i sandwichkonstruktion

Köl

Gjutjärnsköl, vikt 1.210 kg  +/- 25 kg

Ballast

Max 150 kg placerat i kölfickan. Skall registreras i klassbeviset

Motor

Förutom originalmotorerna tillåts annan dieselmotor om minst 8 hk vilken förmår driva båten med minst 5 knop i lugnt vatten.

Propeller

Fast propeller eller foldingpropeller tillåtes.Respit för fast propeller i LYS-segling får tillgodoräknas men ej i entypsklass.
Mantåg, pulpit Höjd över däck minimum 450 mm.Fäste mellan mantåg och förpulpit minst 100 mm över däck, där mantåget träffar pulpit.

Mast

Jämntjock aluminiumprofil minimum 110 x 132 mm.Längd inklusive mastfot och toppbeslag 10,420 m  +/- 20 mm.Fotpunkt för mätningar  =  planet under mastfoten.

Minimivikt 4 kg/ längdmeter.

Bom

Jämntjock aluminiumprofil minimum 62 x 93 mm.
Längd: mast – bomnock 3,280 m  +/- 50 mm.

Mätmärke

Skall vara målade 25 mm breda. Avståndet mellan märkenas innerkanter skall vara högst 9,000 m.
Kaltoppen får ej överstiga 0,440 m.
Bommätmärkets innerkant skall vara 3,100 m från mastens akterkant.

Rigg

Förstag, akterstag och toppvant skall vara av 19-trådig rostfri 6 mm tjock wire.
Övriga minst 5 mm:s 19-trådig rostfri wire.
Infästningspunkter för vant och stag får ej flyttas från ursprunglig plats. Undantag för 1970 års modell där inre förstag bör flyttas ned på fördäck.

Spridare

Avstånd mellan mast och vant skall vara 850 mm.

Spinnakerbom

Total maxlängd inklusive fästen = 3,300 m. Max höjdläge över mätplanet 2,150 m. Typ ”Gippomaticbom” tillåtes.
Förtriangelns bas Avståndet mellan mastens framkant och skärningspunkt mellan förstag och däck skall vara 3,300 m
Storsegel Enligt segelritning. Skädda mätes vinkelrätt mot mastlik, samt avser endast förstyvnaden. Maxlängd = 114 mm.Akterlikslängd = 9,450 m. Breddmått enligt rigg- och segelritning.

Lattor

Avståndet mellan lattorna skall vara delat i fem eller sex lika delar. Genomgående lattor max 5 st.

Försegel

Stormfock, max yta 9 m2.
Antal försegel exklusive stormfock är 4 st.
Max perpendikellängd är 4,950 m. Max förliksslängd 10,700m. Spinnakerlängd max 10,640 m, största bredd  5,940m.

Skotpunkter

Fria.

Rullfock

Tillåtes med förstagsprofil under förutsättning att seglet ej halsas i däck.

Förstagsprofil

Endast tillåten i samband med rullfock.

Segelduk

Dacron tillåten i alla segel.
Dacron med mylar är tillåten i alla segel utom spinnaker och stormfock.
(Kevlarförstärkningar förbjudet.)

Inredning

Får ej ändras så att kappseglingsegenskaperna förbättras. Lösa föremål som dynor, ryggstöd, ankare etc får ej tas ur båten vid kappsegling.

Roder

Huvudroder får ändras enligt Tekniska Tips nr 1:1b. Trimroder får borttagas under förutsättning att stort huvudroder finns och att köl ändras enligt Tekniska Tips nr 1:1a.

Klassbeviset

Klassbevis skall bekräfta att båten överensstämmer med entypsregeln. Det skall alltid finnas i båten och vara undertecknat av ägaren. Klassbevis kan ej överlåtas vid ägarbyte.

Dispenser

Styrelsen äger rätt att utfärda dispenser efter skriftlig ansökan.

Ändring av regel

Ansökan ställes till Svenska Shipman 28 förbundet som förvaltar regeln. Ändring måste beslutas av årsmöte eller extra möte, varav 2/3 majoritet krävs för ändring av regel.