Tankar om toatankar

I 28-BLADET nr 2 för 2012 fanns bland annat finns där en artikel ”Tankar om toatankar”.

Transportstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter om toalettavfall som kommer att gälla från och med 2015. Svenska Kryssarklubben hade ett seminarium i oktober 2012 om detta ämne. Styrelsen deltog med ett par representanter och har gjort anteckningar från detta möte. Intressant läsning om ett viktigt ämne som berör alla båtägare! den nya lagen träder ikraft den 1april i år.

Comments are closed.