Svenska Shipman 28 Förbundet

Svenska Shipman 28 Förbundet är ett klassförbund för kölbåtar under Svenska Seglarförbundet och som tar tillvara Shipman 28-ägares intressen. Vi anordnar förbundsträffar, eskader- och kappseglingar. Behöver man råd och tips finns bl.a. Tekniska kommittén med kontaktpersoner för förbundets medlemmar. Som medlem får man också varje år förbundets medlemsmatrikel, 28 bladet några gånger om året och tillgång till Tekniska Tips och Diskussionsforum.

___________________________________________________________________________

 

Välkommen på Årsmöte med efterföljande fest

Lördagen den 10 mars kl 17.00

Göta Segelsällskaps lokal på Spinnhuset (Långholmen)

kallelse hittar du här

Inkommen proposition till årsmötet

Styrelsen