Svenska Shipman 28 Förbundet

Svenska Shipman 28 Förbundet är ett klassförbund för kölbåtar under Svenska Seglarförbundet och som tar tillvara Shipman 28-ägares intressen. Vi anordnar förbundsträffar, eskader- och kappseglingar. Behöver man råd och tips finns bl.a. Tekniska kommittén med kontaktpersoner för förbundets medlemmar. Som medlem får man också varje år förbundets medlemsmatrikel, 28 bladet några gånger om året och tillgång till Tekniska Tips och Diskussionsforum.

___________________________________________________________________________

Årsmötet den 11 mars besöktes av endast 9 personer som representerade 5 st båtar.
Ett väldigt svagt intresse trots intressant föredrag av Tobias Törnebohm om hans segling i arktiska vatten.

Nytt 28-blad är publicerat och utskickat