Svenska Shipman 28 Förbundet

Svenska Shipman 28 Förbundet är ett klassförbund för kölbåtar under Svenska Seglarförbundet och som tar tillvara Shipman 28-ägares intressen. Vi anordnar förbundsträffar, eskader- och kappseglingar. Behöver man råd och tips finns bl.a. Tekniska kommittén med kontaktpersoner för förbundets medlemmar. Som medlem får man också varje år förbundets medlemsmatrikel, 28 bladet några gånger om året och tillgång till Tekniska Tips och Diskussionsforum.

___________________________________________________________________________

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Vid årsmöte lördagen den 16 mars 2019 togs det tråkiga beslutet att Svenska Shipman 28 förbundet ska avvecklas.

Orsaken är vikande medlemsantal och ett minskat intresse för förbundets aktiviteter.

Den avgående styrelsen kommer att avveckla verksamheten och återkommer med vad som händer med hemsidan och dess innehåll bland annat tekniska tips mm